За нас

Общински детски комплекс-Аксаково е извънучилищно педагогическо учреждение, което от създаването си през 1995 година е заело своето престижно място в културния живот на Община Аксаково.

Комплексът е място, където децата и учениците търсят интересни занимания в свободното време, намират нови приятели, развиват своите таланти и дарования, получават възможности за изява.

Дейността се характеризира с гъвкавост и мобилност на предлаганите форми и програми. Заниманията протичат в нестандартна среда, различна от училищната.

Идвайки при нас, децата имат свобода в избора си и участват доброволно в избраната извънучилищна форма.

Чрез участието в разнообразните и атрактивни дейности се удовлетворяват специфичните интереси и потребности на учениците в областта на изкуството, науката и спорта.

В детския комплекс децата могат да бъдат различни, те са партньори на своя учител, търсят и откриват своето място и възможности.