Клуб „Тенис на маса” е създаден на 01.10.2002г.Досега в него са участвали над 140 ученици.

Клубът участва в много състезания, турнири и двустранни срещи на общинско и областно ниво, в които заема призови места.

Заниманията се провеждат в ОУ „Св.Климент Охридски” с.Кичево, по утвърдено седмично разписание. Училището не разполага със закрита спортна база, по тази причина занятията се провеждат в пригодено за целта помещение.

Динамиката и красотата на спорта „Тенис на маса” го прави предпочитан, особено в студените месеци.

Ръководител на клуба – Петко Петков.  

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.