Школа „Радиоелектроника“ към ОДК-Аксаково функционира от 2007г. до днес. Неин ръководител е г-н Йордан Тодоров – учител по физика, получил не една награда и признание за работата му като учител-практик. През школата са преминали стотици деца, които обичат техниката. Много от възпитаниците на школата са продължили обучението си в професионални технически гимназии и висши технически училища.

В школата децата с удоволствие учат тайните на електрониката и майсторят физични уреди с електронни елементи. Някои от тези уреди са подарени на СОУ „Св. Климент Охридски“ и се използват от учениците като нагледни материали.

В края на всяка учебна година участниците в школата подреждат изложба с изработените от тях уреди и демонстрират действието им пред своите съученици, учители и родители. Гостите на тези изложби са винаги възхитени от умениета и знанията на децата от школата и от ентусиазма, с който работят.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.