През учебна 2008 / 2009 година в ОУ „ Иван Вазов” с.Любен Каравелово , община Аксаково бяха сформирани две школи по народни танци в различни възрастови групи към ОДК – гр.Аксаково с ръководител г-жа Сияна Николаева Георгиева. Тя е завършила своето основно образование в ОУ „ Иван Вазов”гр.Провадия , продължава своето обучение в СОУ „ Елин Пелин „ гр.Варна с профил Хореография- български народни танци и завършва висшето си образование в Техническия университет , Юридическия факултет в гр.Варна , специалност „ Публична администрация.

През изминалите учебни години в групите за народни танци се работи пълноценно и съзнателно , което води до развитие и осъзна ние от децата, чувството за красивото в българския фолклор.

През учебна 2013 / 2014 година в школите по народни танци са обхванати 19 броя ученици от ІІ-ІV клас и 24 броя ученици от V-VІІІ клас от ромски произход ( 100 % билингви). Извънучилищната форма на обучение се провежда ежеседмично , съгласно утвърден график и учебна програма от Директора на ОДК – гр.Аксаково , г-жа Росица Стоилова.

Децата и учениците , които посещават школите имат огромното желание да танцуват , изпълняват и изучават българския народен танц , независимо че са от малцинствен произход. Те обогатяват своите знания за различните видове хора и движения , ритъм и чувство за такт , засилват своята концентрация и внимание , придобиват умения да възприемат новото , придобиват по голяма организираност , ред и дисциплина, прецизност и точност при изпълненията . Дейностите в школата ги възпитава в любов и почит към традициите и културата на българския народ.

В репертоара на школите са включени танци от различни етнографски области. Учениците активно участват в училищни и общински празници. Свободното време на учениците се осмисля , чрез личностните им изяви и благодарение на предоставената възможност от ОДК – гр.Аксаково да бъдат провеждани тези занимания в ОУ „ Иван Вазов”с.Любен Каравелово.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.