Клубът е сформиран през 2012г. В него участват деца от начален етап от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Игнатиево. Децата се подбират след предварително осъществен преглед в лекарския кабинет на училището от медицинската сестра и учителя по физическо възпитание и спорт. Децата са с неправилна стойка, гръбначни изкривявания първа степен и плоскостъпие.

По предварително изработена програма в първия, подготвителен период основната задача се състои в обучение на правилно телодържание и общоизправителни упражнения, а също така и използване на упражнения с общо въздействие.

В основния период заниманията продължават с разучаване на специални изправителни упражнения, работа с дихателни и равновесни упражнения и развиване на двигателно-мускулна усетливост за правилно телодържание. Във втората част на основния период главната задача е да се създава тренировъчен ефект.

През цялата година във всички занимания са включени подвижни игри с изправителен характер, повишаващи емоционалния фон на оздравителните тренировки.

Ръководител на клуба е Николина Йоцова.  

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.