Баба Марта бързала, мартенички вързала...

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
ОБЩИНА АКСАКОВО

Обявява конкурс:
„Баба Марта бързала, мартенички вързала...”

В класическия си вид мартеницата представлява усукани бял и червен конец, най-често вълнени. Цветовете имат строго определен смисъл: червено - кръв, живот; бяло- чистота, щастие. Традицията е на първия ден от март най-старата жена в семейството да връзва на ръцете на децата пресукан бял и червен конец за здраве и против уроки. Затова с мартеница се украсяват сватбените китки и сватбеното знаме; с мартеница се кичи котлето, в което се дои първото мляко на Гергьовден; с мартеница се завързват събраните на Еньовден билки.

Още ...

Земя за всички

Във връзка с провеждането на 22 април –Деня на Земята
Школа по Екология към Общински Детски Комплекс- Аксаково

ОБЯВЯВА ОБЩИНСКИ КОНКУРС
На тема : Земя за всички

Цели на конкурса:

Да се даде поле за изграждане и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата.

Да напомни, че както днешното, така и идните поколения имат равни права да ползват съхранената природа за своя жизнена среда и източник на суровини и енергия.

Конкурсът „ Земя за всички ” е посветен на деня на Земята - 22 април.

Регламент

Още ...