Ръководител на школата е Биляна Тодорова Димитрова, родена на 02.11.1978 г. Завършва средно образование в СОУ “Любен Каравелов”- гр. Варна през 1997г. в профилирана паралелка с рисуване и висше образование в Технически университет – гр. Варна през 2002 г. със специалност “Инженерен дизайн”. Същата година завършва и следдипломна квалификация “Педагогика” към същия университет.

Школата по изобразително изкуство е създадена през 2007 година. В нея се децата се обучават в областта на изобразителното изкуство и работа с различни технологии в областта на рисуването. Навлизат в света на различните стилове, с които могат да изобразят света, който ги заобикаля. Работят с глина, на платно, работа върху керамика, стъклопис, живопис и колажи. Участват в различни национални и международни конкурси. Учат се на креативно мислене и работа в екип.

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.