Школата съществува от 2004 година.Създадена е с цел превенция и повишаване на подготвеността на учениците за реакция при възникване на бедствие, извънредна ситуация или пожар.

Идвайки при нас децата придобиват основни умения и компетенции в случай на бедствена или извънредна ситуация, информират се за опасностите в условията на земетресение, наводнение,промишлена авария, радиационно замърсяване, пожар или друга ситуация и усвояват основни правила за безопасно поведение. Участниците в школата се научават да анализират и оценяват конкретната обстановка, бързо да се ориентират и предприемат правилните мерки за индивидуална защита за да помогнат на себе си и на своите близки и приятели. Обучението има практическа насоченост – изграждат се умения за оказване първа помощ на пострадал, правилно поставяне на индивидуални средства за защита ( детски противогази, респиратори, памучно-марлена превръзка).

Ежегодно ОДК е организатор на общинския кръг на ученическото състезание на тема „Защита при бедствия,пожари и извънредни ситуации”. В съревнованието се включват отбори от всички училища на територията на община Аксаково. Отборът на ОДК многократно е извоювал първото място и два пъти е представял област Варна на националния кръг от състезанието.

В школата участват ученици от седми и осми клас.

Ръководител: инж. Росица Стоилова  

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.