Школата за “Автентичен фолклор” е активна форма за извънкласна и извънучилищна дейност , за изучаване на народни песни, танци , запознаване с бита и културата на дедите ни. Една от целите е , това начално запознаване да остави трайни следи в съзнанието на децата за цял живот.

Школата се състои от пет групи /средно около 10-12 деца/ от Аксаково, Игнатиево, Изворско, Кичево, Слънчево.

В школата се записват ученици / без разлика в етническите убеждения/, които обичат и се интересуват от българският фолклор, милеят за нашето национално богатство, имат музикални заложби и заявяват от предходната година желанието си да изучават и да изпълняват народни песни, разбира се със съгласието на своите родители. Занятията се провеждат в кабинет по музика или в музикалните кабинети по училища в селата .

В часовете по народно пеене групите представляват малък певчески колектив, в който чрез общото музикално изпълнение се възпитава чувството за колективност, за обща отговорност при изпълнението на песните.

Основни дейности в програмата на школата:

  • Участие концерти и тържества и викторини, организирани от ръководството на ОДК;
  • Участие в конкурси на общинско и национално ниво;
  • Изработване на сурвачки, кукерски маски, мартеници, великденски яйца и участие в традиционни изложби в ОДК;
  • Срещи с известни изпълнители на народни песни от Варненския край;
  • Събирателска дейност;
  • Участие в концертни програми на училищата от Общината.  

Ръководител на школата от 2001г. е Надежда Николова - възпитаник на СМУ”Ф.Кутев”гр. Котел и на ВСУ”Черноризец Храбър ”Варна, специалност „Дирижиране и ръководство на народни състави” и преквалификация „Учител по музика” с придобита Пета ПКС

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.